Koller A Veszprémi Érseki Könyvtár 65000 kötetes állománya magába foglalja a Püspöki Könyvtár, a Káptalani Könyvtár és a Papnevelő Intézet Könyvtára együttesen kezelt anyagát. Új nevét a Veszprémi Egyházmegye érsekségi rangra emelése – 1993 – után nyerte.

A Püspöki Könyvtár alapítása Padányi Biró Márton püspök nevéhez fűződik. Bíró Márton 1745-től 1762-ig volt a nagy kiterjedésű veszprémi egyházmegye főpásztora. Egyházmegyéjét Sümegről, az általa épített püspöki rezidenciából kormányozta. Tollforgató és olvasó egyéniség. Elhatározta, hogy sümegi palotájában könyvtárat hoz létre. Ebben a körültekintő munkában nagy segítségére volt bécsi megbízottja, Tessedik István nevű egyházi személy. Nagyon rövid idő alatt összeállt a 607 kötetből álló gyűjtemény és az 1751-es esztendő második fele a leltározás időszaka lett. A könyvek mindegyikében kézírással szerepel a posszesszori bejegyzés: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök könyveiből, 1751. Leltárkönyvében a műveket szakcsoportosításban közli. Elegáns elhelyezésük a püspöki rezidencia házi kápolnája melletti helyiségben történt.

Utóda Koller Ignác (1762-1773) a veszprémi püspöki palota építését megtervezteti, annak északi emeleti szárnyán, a kápolna mellett művészi bútorzatú könyvtárszobát létesít, amelynek polcain sorakoznak az általa vásárolt könyvek 1671 kötetben.

Különösen nagy gondot fordított a könyvtár fejlesztésére Hornig Károly. 1888-ban foglalta el püspöki székét, 1912-ben bíborossá nevezte ki X. Pius pápa. Budapesti és bécsi könyvkereskedője tájékoztatta a könyvpiac újdonságairól. Könyvtárával, könyveivel kapcsolatos összes munkát maga végezte. Az állományt halála után vették leltárba, melynek eredménye 17346 kötet. Ez a könyvanyag képezte/ képezi a Püspöki/ Érseki Könyvtár gerincét.

Veszprém két világháború közötti püspöke – Rott Nándor – oldotta meg Biró Márton, Koller Ignác és Hornig Károly könyvtárának együttes kezelését azzal, hogy Schwartz Róbert szertartóját könyvtárossá nevezte ki 1928-ban. Gondos munka eredményeként megvalósult a szerzői és szakkatalógus. 

A káptalani és szemináriumi könyvtár háború utáni mostoha sorsa tette indokolttá a három könyvtár együttes kezelését. A könyvtár őrzi a székesegyház értékes kottatárát is, amely különleges 18-19. századi zenei dokumentumokkal rendelkezik. A kutatók nagyobb részének érdeklődési köre a helytörténet. A feldolgozás Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben történik. A könyvtár nyilvános könyvtárként, nyitvatartási időben áll a kutatók, olvasók szolgálatában.

Keressen fel bennünket! 

Elérhető honlapunkon a Hornig-album (2023.09.14.)

A veszprémi egyházmegye papsága Hornig Károly püspök 25 éves szentelési évfordulójára, 1913-ban összeállított egy képes albumot. A kötet az esperesi kerületek rendben tartalmazza az egyházmegye papságának fotóit, amelyet most a nagyközönség elé a képeken szereplő személyek és a kapcsolódó plébániák e-sematizmusunkra mutató linkjeivel tárunk. Bővebben a Veszprémi Érseki Könyvtár oldalán olvashatnak az albumról.

Elérhető kottatárunk a Corvina-katalógus keresőfelületén (2023.08.11.)

A Veszprémi Székesegyház Kottatárának folyamatban lévő digitalizálása fontos mérföldkőhöz érkezett. Elérhetővé tettük gyűjteményünk online Corvina-katalógusában a kották eddig csak helyben böngészhető céduláiról készült bejegyzések döntő többségét, 2021 darabot. Ezek a katalógus "Összetett keresés" funkciójára kattintva a "Típus" legördülő menüből választhatók ki. A kottatár kutatóinak és az érdeklődőknek hasznos időtöltést, sikeres böngészést kívánunk.

Év végi zárvatartás

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, hogy könyvtárunk 2022. december 19. és 2023. január 8. között zárva tart. Kutatókat ezt követően először 2023. január 10-én, kedden  fogadunk a rendelkezésre álló időpontok függvényében: https://vefleveltar.hu/foglalasok.  Kérjük szíves megértésüket, és áldott ünnepet kívánunk valamennyi kutatónknak, olvasónknak!

Elkészült honlapunk angol fordítása (2022.05.16.)

Elkészült honlapunk fontosabb oldalainak idegen nyelvi fordítása. Az angol nyelvű oldal az ismert módon, a brit zászlóra kattintva érhető el. Bízunk benne, hogy ez jelentős könnyebbséget jelent majd külföldi olvasóink, kutatóink számára, mint a könyvtári szakkifejezések fordítóprogramokkal történő, sokszor pontatlan automatikus fordítása.

English translation of our webpage is available (16. May. 2022.)

Feliratkozás a következőre: