Koller KönyvtárKoller Ignác (1762-1773), a veszprémi püspöki palota építtetője az északi emeleti szárnyon, a kápolna mellett művészi berakásos bútorzatú könyvtárszobát létesített, amelynek polcain sorakoznak az általa vásárolt könyvek. Halála után, 1773-ban a könyvek leltározását egykori szertartója Mayer György végezte. A leltár eltér Biró szakcsoportos leltárától. Nagyság szerinti csoportosításban közli a könyveket: ívrét, negyedrét, nyolcadrét, tizenhatodrét… A kötetek száma: 1671. Ex libris-e a címlap verzóján beragasztott címere, alatta szöveg: Ignatius Koller episcopus Weszprimiensis. – Koller Ignác veszprémi püspök. A tartalmukban értékes, kötésükben szemet gyönyörködtető művek közül mindenképpen említésre méltó Fendt Tóbiás lengyel származású festő és rézmetsző „Sírfeliratok, síremlékek” c. 1574-ben megjelent munkája. Az ókor és a középkor nagyjainak sírfeliratai, síremlékei láthatók e műben. Szinte életre kelnek a szemlélő előtt: Cicero, Livius, Plinius, Vergilius, majd Rotterdami Erasmus, Dante és a magyar Janus Pannonius pécsi püspök és költő.