Az Érseki Könyvtár a Veszprémi Főegyházmegye központi könyvtára. Mint egyházi nyilvános szakkönyvtár, célja a keresztény kultúra értékeinek megőrzése, közkinccsé tétele és terjesztése. Kiemelt célja a Főegyházmegye és intézményei életéről és történetéről szóló dokumentumok gyűjtése, és kutatásuk elősegítése, a főegyházmegye kulturális örökségének ápolása, nyomtatott és szellemi hagyományainak őrzése és továbbadása.

Ennek érdekében őrzi és gondozza a Veszprémi Püspöki Könyvtár, Veszprémi Káptalani Könyvtár és Veszprémi Papnevelőintézet Könyvtára muzeális könyvállományát. Gyűjti és őrzi a teológia valamennyi ágához, valamint a történelem és segédtudományaihoz, és különösen a Veszprémi Főegyházmegye történetéhez kapcsolódó dokumentumokat és szakkönyveket.

Az Érseki Könyvtár célja, hogy állományát feltárja, a kutatók és érdeklődők számára a kutathatóságot biztosítsa, használóit korszerű és minőségi szolgáltatásokkal segítse. E célok megvalósítása érdekében építő szakmai együttműködésre és közös munkára törekszik az egyházmegye plébániáival, intézményeivel, egyházi és világi könyvtárakkal és más kulturális és oktatási szervezetekkel.