Kutató

 • Kutatás, helyben olvasás:
  Mivel gyűjteményünk nagyrészt védett dokumentumokat tartalmaz, ezért a hozzáférés elsődleges módja a helyben olvasás, helyben kutatás. Elsősorban a katolikus teológia, egyháztörténet, Veszprém város és a megye történelmének, helytörténetének kutatása iránt érdeklődők számára tudunk dokumentumokkal szolgálni.
   
 • Irodalomkutatás:
  A könyvtárosok egy-egy téma tudományos szintű kutatásához is segítséget nyújtanak. A  Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárral közös kutatóhelyiségünkben lehetőség van mindkét gyűjtemény anyagának egyidejű, közös kutatására is.
   
 • Könyvkölcsönzés:
  Kölcsönzésre csak a védelem alá nem tartozó könyvek esetén van mód. A kölcsönzés lehetőségét a dokumentumok védettsége, fontossága és egyéb szempontok alapján a könyvtárvezető egyedileg bírálja el.
   
 • Másolatszolgáltatás:
  A könyvtári dokumentumokból fénymásolat vagy fotómásolat kérhető. A másolás lehetősége függ a dokumentumok védettségétől és állapotától.
Szolgáltatás 1–30 oldal 31–60 oldal 61 oldal felett
fénymásolás (A4) 50 forint/oldal 75 forint/oldal 100 forint/oldal
fénymásolás (A3) 75 forint/oldal 100 forint/oldal 150 forint/oldal
szkennelés 150 forint/kép 200 forint/kép 250 forint/kép
digitális fénykép 150 forint/felvétel 200 forint/felvétel 250 forint/felvétel
 
digitális fotójegy 1500 forint/nap
kutatás megbízás alapján 500 forint/óra
Késedelmi díj 50 Ft/ naptári nap/kötet
internethasználati díj 300 forint/óra
 • Könyvtárközi kölcsönzés:
  Más könyvtárak számára állományunkat könyvtárközi kölcsönzésben is szolgáltatjuk.
   
 • Számítógép használat, internet használat:
  A kutató teremben elhelyezett számítógépeken könyvtári katalógusunkat, a gyűjteményben  megtalálható CD-ROM adatbázisokat, multimédiás kiadványokat használhatják.  Mindegyik számítógépen ingyenes internet-használatot is biztosítunk beiratkozott kutatóinknak. A könyvtárosok segítséget nyújtanak az internet, az adatbázisok és a számítógépes információforrások használatához! 
   
 • Rendezvények, kiállítások:
  Könyvtárunk jelentős muzeális állománnyal rendelkezik. Kódexek, 15–16. századi kiadványok is szép számmal szerepelnek gyűjteményünkben. Könyvtárunk különleges értéke Koller Ignác püspök barokk könyvtárszobája. Kincseinket időszaki kiállításokon, nyílt napokon mutatjuk be az érdeklődőknek.